Ett samtal mellan Britta Hermansson och Putte Nelsson om bl a Etiopien, Ricky Martin och gudsfruktan. Samtalet är inspelat på Gullbrannagården. Podden görs i samarbete med studieförbunet Bilda

Share | Download(Loading)