Ett samtal mellan Vänsterpartiets partiledare och Britta Hermansson & Robert Eriksson ifrån Tångahallen i Vårgårda under Vårgårdamöte 2018

Share | Download(Loading)